Της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ»

Εν συντομία:

Καλωσορίσατε στον ιστότοπό μας bunkerprintlab.gr (H Ιστοσελίδα)

Για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ η ιδιωτικότητά σας και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντικά, γι’αυτό συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη μέγιστη προσοχή και υιοθετούμε ειδικά μέτρα για να τα διαφυλάξουμε με ασφάλεια.

Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές πληροφορίες για την επεξεργασία από την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με την περιήγησή σας στο bunkerprintlab.gr και με τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για να έχετε αναλυτική γνώση για το πως η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ  διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σας προσκαλούμε να διαβάσετε το ενημερωτικό μας « Πολιτική Ιδιωτικότητας». Σας παρακαλούμε επίσης να αναγνώσετε το «Πολιτική Cookies», το «Όροι Χρήσης» του ιστότοπου bunkerprintlab.gr, που περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις συνθήκες σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Ορισμένες υπηρεσίες υπάγονται ενδεχομένως σε συγκεκριμένες νομικές διατάξεις, σ’ αυτήν την περίπτωση θα φροντίσουμε εμείς να σας δώσουμε όλες τις τυχόν πληροφορίες που χρειάζονται κάθε φορά.

 

Ποιός είναι ο Yπεύθυνος Επεξεργασίας;

Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές πληροφορίες για την επεξεργασία των δικών σας προσωπικών δεδομένων που θα γίνει από την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ με έδρα στην οδό Βικελά 24 Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. 2810 226886, υπό την ιδιότητά της ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας»  των δεδομένων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, ερώτηση ή νομική απαίτηση επί του απορρήτου σας και της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]

Ποιά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και γιατί;

Τα προσωπικά δεδομένα που η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ επεξεργάζεται είναι εκείνα που μας παρέχονται όταν ολοκληρώνετε μια παραγγελία και αγορά προϊόντων,  και εκείνα που συλλέγουμε ενώ περιηγείστε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που σας προσφέρει το bunkerprintlab.gr.  Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ μπορεί έτσι να συλλέξει δεδομένα από εσάς όπως για παράδειγμα προσωπικά στοιχεία όπως όνομα και επίθετο, διεύθυνση αποστολής και διεύθυνση χρέωσης, δεδομένα περιήγησης και τις αγοραστικές σας συνήθειες.

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται για τον ακόλουθο σκοπό:

να ολοκληρώσει και να εκτελέσει το συμβόλαιο αγοράς των προϊόντων που προσφέρει το bunkerprintlab.gr,

να σας προσφέρει τις υπηρεσίες του bunkerprintlab.gr.  όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter),

να επιτρέπει την εγγραφή στον ιστότοπο και τη χρήση υπηρεσιών που προορίζονται για εγγεγραμμένους χρήστες.

να διαχειρίζεται τα αιτήματά σας μαζί με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι νόμιμη γιατί πρέπει να γίνει η εκτέλεση ενός συμβολαίου μαζί σας ή να σας παράσχει την υπηρεσία που συγκεκριμένα ζητήσατε.

Επίσης πραγματοποιούμε στατιστικές έρευνες και αναλύσεις με δεδομένα σε συνολική μορφή για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν και χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, βελτιώνοντας τις προσφορές μας και τις υπηρεσίες μας. Ωστόσο, μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

να εξακολουθήσει η εμπορική επικοινωνία και η  επικοινωνία προώθησης,

να προσωποποιήσουμε τον ιστότοπο και τις εμπορικές προσφορές με βάση τα ενδιαφέροντά σας.

 

Ποιος θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο από τη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ με την ιδιότητα του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Για οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις σχετικές με την παροχή των υπηρεσιών από τo bunkerprintlab.gr, επίσης, τα προσωπικά δεδομένα σου μπορούν να επεξεργαστούν από τους συνεργάτες μας. Αυτοί έχουν αξιολογηθεί και επιλεγεί από τη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ για την αποδεδειγμένη αξιοπιστία και ικανότητά τους και με τους οποίους η εταιρεία μας έχει υπογράψει συμβάσεις εμπιστευτικότητος και τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679. Με όσους είναι αναγκαίο σύμφωνα με τις επιταγές του ανωτέρω Κανονισμού έχουμε υπογράψει συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έχουν αναλάβει την υποχρέωση να παραμένουν διαρκώς συμμορφωμένοι με τις επιταγές του Κανονισμού και την κείμενη νομοθεσία.

 

Για πόσο καιρό θα φυλάξουμε τα στοιχεία σας;

Φυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μια χρονική περίοδο περιορισμένη που εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί,  με τη λήξη της οποίας τα προσωπικά σας δεδομένα θα ακυρωθούν ή θα καταστραφούν. Σε κάποιες περιπτώσεις αν κρίνεται απαραίτητο μπορούν να καταστούν ανώνυμα (ανωνυμοποίηση). Η διάρκεια φύλαξης είναι διαφορετική ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας: για παράδειγμα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την αγορά των προϊόντων bunkerprintlab.gr  υφίστανται επεξεργασία μέχρι την ολοκλήρωση όλων των διοικητικών και λογιστικών διατυπώσεων ώστε να αποθηκεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του φορολογικού δικαίου, εκείνα που χρησιμοποιούνται για να σας στείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο μέχρι να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να στέλνουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναγνώσετε το ενημερωτικό κείμενο «Πολιτική Ιδιωτικότητας» κατωτέρω.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Οποιαδήποτε στιγμή, ανάλογα με τη συγκεκριμένη επεξεργασία, μπορείτε να: αποσύρετε τη συγκατάθεσή στην επεξεργασία, να μάθετε  ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα στη διάθεσή μας, την προέλευσή τους και τον τρόπο χρήσης τους, να ζητήσετε την  ενημέρωσή τους, τη διόρθωση ή την ένταξη και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, την ακύρωση, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή την αντίθεση στην επεξεργασία τους. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που έχει η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ και που σας αφορούν σε αναγνώσιμη από ηλεκτρονικές συσκευές μορφή και, όπου είναι τεχνικά εφικτό, θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε ένα τρίτο άτομο που θα μας υποδείξετε.

Αν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα λήφθηκαν με παράνομο τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή  που είναι αρμόδια για την τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το παρόν ενημερωτικό μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις στην πορεία του χρόνου, σας προσκαλούμε, λοιπόν, να λαμβάνετε γνώση περιοδικά του περιεχομένου του.

 

Αναλυτικά Πολιτική Ιδιωτικότητας:

 

1. Ποιός είναι ο Υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων;

Η Εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ με έδρα στην οδό Βικέλα 17 Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. 2810 226886 είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με τη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ  αποστέλλοντας e mail στη διεύθυνση: [email protected]

 

2. Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ συλλέγει και επεξεργάζεται όταν περιηγείστε ή αγοράζετε στο bunkerprintlab.gr , είναι:  

α) συλλέγουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για να ολοκληρώσουμε και να εκτελέσουμε την αγορά σας στο bunkerprintlab.gr  όπως όνομα και επίθετο, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση χρέωσης, τηλέφωνο και στοιχεία πληρωμής,

β) συλλέγουμε τη διεύθυνση e-mail όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία του ενημερωτικού δελτίου (newsletter)

γ) επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας για να σας βοηθήσουμε,

δ) με τη ρητή συναίνεσή σας, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους μάρκετινγκ,

ε) για την εγγραφή σας ως Μέλος στο site bunkerprintlab.gr, συλλέγουμε το όνομα και το επίθετό σας, τη διεύθυνση e-mail, τον κωδικό πρόσβασης. Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, συλλέγουμε πληροφορίες για την πρόσβασή σας στην προδιαγεγραμένη περιοχή του Ιστότοπου. Με τη ρητή συναίνεσή σας, μέσω της ανάλυσης των προσωπικών σας δεδομένων μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες που αφορούν τα ενδιαφέροντά σας και τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να σας παρουσιάσουμε προτάσεις και προσφορές σύμφωνες με τις προτιμήσεις σας. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης σας για την είσοδο στον λογαριασμό σας στο site μέσω εξωτερικών κοινωνικών δικτύων, συλλέγουμε από τα τρίτα άτομα τις πληροφορίες που απαιτείται για την εγγραφή/εξουσιοδότηση μέσω Facebook και Google.

στ) Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή επισκέπτεστε άλλες σελίδες που ενσωματώνουν περιεχόμενο από το bunkerprintlab.gr, μπορεί να λάβουμε δεδομένα που σας αφορούν, όπως για παράδειγμα τις σελίδες που επισκέπτεστε. Τα δεδομένα αυτά τα συγκεντρώνουμε μέσω τρίτων παρόχων όπως η Google analytics και μέσω cookies. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική cookies που χρησιμοποιούμε και να αποδεχθείτε ή όχι τους όρους αυτής. Όσον αφορά τους τρίτους παρόχους για παράδειγμα το Google analytics, μπορεί να μοιραστούμε δεδομένα ή να επεξεργαστούμε με άλλο τρόπο δεδομένα που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το site της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ, κατά τρόπο που συμβαδίζει με την Πολιτικής μας και πάντα με τη δέσμευση ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για λόγος ενημέρωσης του υποκειμένου για προσφορές και προωθητικές ενέργειες των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Επίσης μοιραζόμαστε τα στοιχεία πληρωμής σας με παρόχους υπηρεσιών πληρωμής (π.χ. τράπεζες) προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές ή να γίνει μια αμφισβήτηση συναλλαγής.

3. Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:        

α) να ολοκληρώσει και να εκτελέσει το συμβόλαιο αγοράς των προϊόντων που προσφέρονται στο bunkerprintlab.gr. Όταν ολοκληρώνετε την αγορά σας, σας ζητάμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για τις ενέργειες εκτέλεσης της σύμβασης, όπως πληρωμή, έλεγχο κατά της απάτης κάθε φορά που επιλέγετε να πληρώσετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, την χρέωση, την αποστολή του προϊόντος και την τυχόν διαχείριση επιστροφής.   Η εγγραφή στον Ιστότοπο είναι δυνατή μέσω της εισαγωγής ορισμένων προσωπικών πληροφοριών, απαραίτητων για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και την εξέλιξη των προσφερόμενων υπηρεσιών στους εγγεγραμμένους χρήστες. Γι’ αυτό το σκοπό ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ χρειάζεται να συλλέξει, σχετικά με κάθε υπηρεσία και τα χαρακτηριστικά της, τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την εξέλιξη της υπηρεσίας που ζητήθηκε από εσάς.

β) αποστολή ενημερωτικού σημειώματος (newsletter) και προωθητικών ενεργειών της εταιρείας μας:   Μετά την αγορά ενός προϊόντος μας στον Ιστότοπο, σας στέλνουμε στη διεύθυνση e-mail που μας έχετε προμηθεύσει, επικοινωνιακό υλικό με τις εμπορικές προσφορές μας σε προϊόντα και υπηρεσίες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουμε λάβει την συγκατάθεση σας για την αποστολή σε εσάς του newsletter μας.

γ) με τη ρητή συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση (e mail) ή τη διεύθυνση ταχυδρομείου που μας προμηθεύσατε για εμπορική επικοινωνία ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τις νέες αφίξεις, τα αποκλειστικά προϊόντα, τις προσφορές μας και τις προσφορές.  Επίσης, πάντα με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο πλαίσιο της διενέργειας έρευνας αγοράς και ερευνών για την ανίχνευση ικανοποίησης, προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και τη σχέση με τους χρήστες μας. Αυτές οι επικοινωνίες θα γίνονται αποκλειστικά με τρόπο προεπιλεγμένο από εσάς (μέσω e-mail, SMS, τηλέφωνο, συστημένο ταχυδρομείο, Viber, Whatsapp).

δ) μόνο με τη συγκατάθεσή σας, η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ  μπορεί να εξατομικεύσει την εμπειρία σας ως εγγεγραμμένος χρήστης στο bunkerprintlab.gr,  και να σας απευθύνει προτάσεις και προσφορές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και την αποστολή εξατομικευμένων εμπορικών επικοινωνιών που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά σας (π.χ. μέσω e-mail, SMS, τηλέφωνο, συστημένο ταχυδρομείο, Viber, Whatsapp κλπ). Η εξατομίκευση θα γίνει μέσω ανάλυσης των δικών σας προηγούμενων αγορών και άλλων πληροφοριών που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο «Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;»

Αν έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για τους σκοπούς επεξεργασίας των σημείων γ) και δ) και στο μέλλον δεν επιθυμείτε πλέον την ενημέρωσή σας μέσω των ως άνω τρόπων ή θα θέλατε να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε μαζί σας, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διακόψετε ή να τροποποιήσετε την επικοινωνία αυτή αποστέλλοντας σχετικό  e mail στη διεύθυνση [email protected] .

Σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να λάβετε περαιτέρω επικοινωνία από εμάς ακόμα και μετά την υποβολή σχετικού αιτήματός σας για διαγραφή, καθώς ορισμένες αποστολές ενδέχεται να έχουν ήδη προγραμματιστεί και τα συστήματα μας ενδέχεται να χρειαστούν κάποιο χρόνο για να διεκπεραιώσουν το αίτημά σας.

Σχετικά με όλες τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν, θα επεξεργαστούμε τα δικά σας προσωπικά δεδομένα κυρίως μέσω πληροφορικής και ηλεκτρονικών εργαλείων  τα οποία εγγυώνται υψηλά πρότυπα ασφαλείας, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

ε) Αν μας στείλετε το βιογραφικό σας για μια υποψηφιότητα σε μια ανοικτή θέση, θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας αποκλειστικά γι αυτό τον σκοπό. Το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί για μέγιστη περίοδο έξι μηνών, κι έπειτα θα καταστραφεί με ασφάλεια:  αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε ένα καινούργιο ενημερωμένο.                            

4. Νομική βάση της επεξεργασίας:

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, χρηστών και επισκεπτών μας μόνο δυνάμει μιας εκ των προβλεπόμενων νομικών βάσεων επεξεργασίας, και συγκεκριμένα:

Α) για την ολοκλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης της οποίας αποτελείτε αντισυμβαλλόμενο μέρος. Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για την ολοκλήρωση της σύμβασης αγοράς της οποίας είστε μέρος, φρόντισε να χρησιμοποιήσετε τις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωσή της.  Η βάση αυτή νομιμοποιεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στις ακόλουθες δραστηριότητες:  

- ολοκλήρωση και εκτέλεση του συμβολαίου αγοράς των προϊόντων που προσφέρει το bunkerprintlab.gr,

- προσφορά των υπηρεσιών του bunkerprintlab.gr όταν επιλέξετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter),

- εγγραφή στον ιστότοπο και χρήση υπηρεσιών που προορίζονται για εγγεγραμμένους χρήστες.

-  διαχείριση των αιτήματά σας μαζί με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για τις δραστηριότητες αυτές αποτελεί συμβατική υποχρέωση. Είστε ελεύθεροι να κοινοποιείτε τα δεδομένα σας ή όχι, αλλά ελλείψει των αναγκαίων δεδομένων, δεν θα είναι δυνατή η σύναψη ή η εκτέλεση της σύμβασης και η ικανοποίηση των αιτημάτων σας. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσατε να αγοράσετε τα προϊόντα και δεν θα μπορούσατε να επωφεληθείτε των υπηρεσιών της εταιρείας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ  καθώς επίσης η εταιρείας μας δεν θα μπορεί να διαχειριστεί τα αιτήματά σας,

Β) για να συμμορφωθεί η εταιρεία μας σε νομική της υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων (π.χ. φορολογική κλπ)

Γ) για την προάσπιση εννόμου συμφέροντος της εταιρείας μας. Μερικά από τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση αγοράς προϊόντων στο bunkerprintlab.gr μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων κατά της απάτης: έχουμε νόμιμο συμφέρον να διεξάγουμε αυτή τη δραστηριότητα για την πρόληψη και δίωξη κάθε παράνομης δραστηριότητας.

Δ) με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας. Εκτελούμε τις ακόλουθες επεξεργασίες αποκλειστικά στην περίπτωση στην οποία έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας:

διενέργεια δραστηριότητας μάρκετινγκ και έρευνα αγοράς.

ανάλυση των συνηθειών περιήγησης και κατανάλωσης στο περιβάλλον της χρήσης του προφίλ σας προκειμένου να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.

Ε) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3741/2006, όπως ισχύει για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997»

5. Ποιος θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα;

•    Προσωπικό της Εταιρείας Μας:

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργαστούν από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο για την εν λογω επεξεργασία, από την εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ προσωπικό της εταιρείας μας.

•    Κοινοποίηση σε τρίτους

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ κάνει κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας με:

Α) Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ, μεταφορές και παραδόσεις, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email και sms, έρευνα και ανάλυση, διαχείριση προωθητικών ενεργειών της ΜΑΡΟΥΔΑΣ Α.Ε, καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων.  Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 και την εσωτερική νομοθεσία.  

Β) Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων του Δικτυακού Τόπου ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου της εταιρείας μας και των πολιτικών μας, (iii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη)

6.    Για πόσο καιρό θα φυλάξουμε τα δεδομένα σας;

Φυλάσσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για μια περιορισμένη περίοδο, διαφορετική ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας για την οποία προορίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αλλά και των κείμενων διατάξεων. Αφού λήξει αυτή η περίοδος, τα προσωπικά σας δεδομένα ακυρώνονται οριστικά ή καταστρέφονται με ασφάλεια ή μένουν ανώνυμα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται για τις ακόλουθες περιόδους και με τα ακόλουθα κριτήρια:

α)δεδομένα που συλλέγονται για την ολοκλήρωση και εκτέλεση συμβάσεως αγοράς αγαθών στο bunkerprintlab.gr:  μέχρι την ολοκλήρωση των διοικητικών-λογιστικών διατυπώσεων. Τα δεδομένα χρέωσης θα διατηρούνται για δέκα χρόνια από την ημερομηνία χρέωσης.

β) τα δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη: τα δεδομένα θα αποθηκευτούν μέχρι να ζητήσετε ακύρωση του προφίλ «εγγεγραμμένου χρήστη» στο site της εταιρείας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ ή με την αποστολή σχετικού e mail στο privacy@ bunkerprintlab.gr

γ) τα δεδομένα σχετικά με την πληρωμή: έως την πιστοποίηση της πληρωμής και τη σύναψη των σχετικών διοικητικών και λογιστικών διατυπώσεων που προκύπτουν από τη λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης και τους όρους που εφαρμόζονται για την αμφισβήτηση της πληρωμής ή συναλλαγής.

δ) δεδομένα που σχετίζονται με αιτήματα χρηστών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών: τα δεδομένα που είναι χρήσιμα για να σας βοηθήσουν, θα διατηρηθούν μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά σας.

ε) Βιογραφικό σημείωμα: για έξι μήνες από την παραλαβή.                      

στ) Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες εμπορικής επικοινωνίας προς χρήστες που αγοράζουν προϊόντα στο bunkerprintlab.gr: τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μέχρι την αποστολή αιτήματος από τον χρήση για τη διακοπή της σχετικής ενημέρωσής του μέσω e mail στη διεύθυνση  privacy@ bunkerprintlab.gr

 

7. Τα δικαιώματά σας

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τις συγκεκριμένες επεξεργασίες των δεδομένων σας εκ μέρους της εταιρείας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Κ Κ Ειδικότερα:

α) Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να ζητήσετε να τροποποιηθούν, διορθωθούν αν είναι ημιτελή ή ανακριβή, διαγραφούν ή περιοριστούν κλπ.

β) Να ζητήσετε ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας

Αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα, καθώς ενδέχεται λ.χ. να περιορίζονται από την φορολογική νομοθεσία.  Σε περίπτωση που έχουμε εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή.  

Αν θέλετε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε κάποιο άλλο δικαίωμά σας, παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας σχετικό e mail στη διεύθυνση  privacy@ bunkerprintlab.gr

Για την εγγύηση ότι τα δεδομένα των χρηστών μας δεν υπόκεινται σε παραβιάσεις ή παράνομες χρήσεις εκ μέρους τρίτων, πριν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας περί άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες και αποδεικτικά έντυπα για να είμαστε σίγουροι και να επαληθεύσουμε για την ταυτότητά σας.

 

8. Mέτρα ασφαλείας:

Για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά συστήματα και οργανωτικές διαδικασίες για την προστασία των πληροφοριών. Αυτές περιλαμβάνουν:

Φυσική ασφάλεια και προστασία πρόσβασης σε όλους τους χώρους της εταιρείας μας όπου διαφυλάσσονται δεδομένα.

Η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να κάνει χρήση προϊόντων και υπηρεσιών (ηλεκτρονικών και μη) που κατά τον αρχικό σχεδιασμό τους δημιουργούν φιλικές συνθήκες για την προστασία των δεδομένων των υποκειμένων. Επίσης καταβάλλουμε διαρκή και συστηματική προσπάθεια να κάνουμε χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας.

Κάθε πρόσβαση σε software και hardware γίνεται με password από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και διαθέτουμε ενημερωμένα συστήματα firewall και antivirus. Επίσης η διαδικασία αποθήκευσης των πληροφοριών γίνεται με κρυπτογράφηση. Όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται με τη μέθοδο της νεφουπολογιστικής είναι κρυπτογραφημένες.

Η εταιρεία μας φροντίζει να αναβαθμίζει συστηματικά το λογισμικό που χρησιμοποιεί ώστε να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια πληροφοριών.

Συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας αναφορικά με την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων.

Υπάρχουν κάμερες ασφαλείας για την παρακολούθηση των χώρων φύλαξης των αρχείων μας.

Κατά τη πληρωμή χρησιμοποιούμε ασφαλή πρωτόκολλα που διαθέτουν κρυπτογράφηση των πληροφοριών.

Λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε τα δεδομένα που διαβιβάζουμε σε τρίτους για τις ανάγκες λειτουργίας της εταιρείας μας να είναι ελάχιστα και να μην οδηγούν σε ταυτοποίηση του υποκειμένου τους. Επίσης έχουμε υπογράψει συμβάσεις εμπιστευτικότητας και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 με τους τρίτους στους οποίους κοινοποιούμε τα δεδομένα ή εκτελούν επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό μας.

9. Παιδιά:

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στον ιστοχώρο της εταιρείας μας απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν τα δεδομένα που καταχωρούνται στον ιστοχώρο της εταιρείας μας προέρχονται από πρόσωπο κάτω των 18 ετών, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ούτε φέρουμε ευθύνη για αυτό.   Σε περίπτωση που λάβουμε γνώση ότι τα δεδομένα αυτά προέρχονται από ανήλικο πρόσωπο, θα προβούμε άμεσα σε διαγραφή τους.

Αν είστε κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε online αγορά κάποιου προϊόντος και επικοινωνήστε με κάποιο ενήλικο που ασκεί την γονική σας μέριμνα πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που οδηγεί σε κατάρτιση σύμβασης πώλησης.

10. Αιτήσεις

Αν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα λήφθηκαν με παράνομο τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή  που είναι αρμόδια για την τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

11. Τροποποιήσεις των τρεχουσών πληροφοριών

Η συνεχής εξέλιξη των υπηρεσιών μας μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των δικών σας προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφεται. Συνεπώς η παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας ενδέχεται να υποστεί τροποποιήσεις και αλλαγές στην πορεία του χρόνου. Σας προσκαλούμε λοιπόν να επαληθεύσετε κατά τακτές περιόδους το περιεχόμενό της. Σε περίπτωση που κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές ή αλλαγές που σας επηρεάζουν (π.χ. αν αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προτού ξεκινήσουμε την επεξεργασία.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η εταιρεία μας υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αυτά του Ηρακλείου Κρήτης.

Τελευταία Ενημέρωση:  01.08.2022

scroll to top